หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีบุญเรือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
www.sribunruang.go.th
สายตรงนายก
โทร 087-952-0391
1
2
3
 
 
 
 
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 11 
ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ป.7 ภายในเดือ [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบ [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 20 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภ [ 15 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อดรัมหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเ [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุจราจร รายการกระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยองค [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 16 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท [ 12 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนชำรุดจากเหตุอุทกภัย โดยวิธ [ 25 ธ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่ [ 22 ธ.ค. 2566 ]ซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาสัมพั [ 12 ธ.ค. 2566 ]

 
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
กลุ่มทอเสื้อพับ บ้านโคกสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชุนบ้านหนองบัวน้อย หมู่ 7
 
 
เลิฟซี ทราเวล (17 ก.ย. 2566)    อ่าน 131  ตอบ 0  
(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) ให้ปั๊มฟีด เป็นตัวช่วยเกษตรกรในการจ่ายวิตามินแก่ไก่ในฟาร (17 ก.ค. 2566)    อ่าน 364  ตอบ 0  
สวัสดีครับ.... (13 ธ.ค. 2565)    อ่าน 1383  ตอบ 2  
 
อบต.ศรีบุญเรือง ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.ศรีบุญเรือง ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ป.7 ภายในเดือ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
อบต.ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.ศรีบุญเรือง จดหมายข่าว การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
อบต.ศรีบุญเรือง ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 71 
อบต.ศรีบุญเรือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราช [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 90 
อบต.ศรีบุญเรือง งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชารคุณครูภูเวียง คำบุตร [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 75 
อบต.ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบต.ศรี [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 125 
อบต.ศรีบุญเรือง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาแพง หมู่ที่ 4 - ห้วย [ 30 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 137 
อบต.ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวิทยาลัยการอาชีพ [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 118 
อบต.ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอยข้างวิภาไล รีสอร์ท บ้ [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 91 
อบต.ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุกสายบ้านนายสว่า [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
อบต.ศรีบุญเรือง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาแพง หมู่ [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
อบต.ศรีบุญเรือง กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 123 
 
นภ 0023.1/ว 838 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567  [ 23 ม.ค. 2567 ]  
นภ 0023.4/ว108 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  [ 4 ม.ค. 2567 ]  
นภ 0023.4/ว14161 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 26 ธ.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 13170 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการ กรณี การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 12967 การลงข้อมูลในระบบ Smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว12752 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว12641 การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 12375 แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 13 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 12177 ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน  [ 8 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 12132 มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม  [ 8 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 11753 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 11661 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 11415 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 11184 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว10439 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว9767 ขอทราบความคืบหน้าในการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
2566 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อจ ้างเหมาบริการเป็นแ ม่บ้านทำความสะอาด  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 8796 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 22 ส.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 8581 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  [ 16 ส.ค. 2566 ]  
นภ 0023.4/ว 8428 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีเร่งด่วน  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
 
 
 

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศรีบุญเรือง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง