หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีบุญเรือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
www.sribunruang.go.th
สายตรงนายก
โทร 087-952-0391
1
2
3
 
 
 
 
ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 
ไฟฟ้าส่องสว่างครบทุกหมู่บ้าน
 
 
 
มีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
 
 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน
 
 
 
รีสอร์ท จำนวน 5 แห่ง
 
โรงสีข้าว จำนวน 18 แห่ง
 
 
 
มีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยคัดเลือกจากจำนวนประชากรในหมู่บ้านโดยเฉลี่ยอัตราร้อยละ 2 คนต่อจำนวนประชากรของหมู่บ้านนั้น
 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีจำนวนสมาชิก อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น จำนวน 166 ราย สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองได้
 
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอชต.) ทำงาน 1 ศูนย์
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล (ศพค.) ทำงาน 1 ศูนย์
 
เครื่อข่ายครอบครัวผาสุก 90 ครัวเรือน
 
เครื่อข่ายวิสากิจชุมชน 19 กลุ่มอาชีพ
 
กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9 หมู่บ้าน/กองทุน
 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล 1 กองทุน
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 1 กองทุน
 
ร้านค้าชุมชน/ศูนย์สาธิตการตลาด 7 ศูนย์
 
เครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 272 คน
 
ศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจร 1 แห่ง
 
สถานีสูบน้ำถ่ายโอนจากกรมชลประทาน 2 แห่ง หมู่ที่ 6 (โคกสูง), หมู่ที่ 5 (หนองแตง)
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558