หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีบุญเรือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
www.sribunruang.go.th
สายตรงนายก
โทร 087-952-0391
1
2
3
 
 
 
  ประชาชนในเขตตำบลศรีบุญเรือง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกันโดยมีศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์กลางของประชาชนในตำบล
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีวัด จำนวน 12 แห่ง ดังต่อไปนี้
 
วัดฐิติปัญญาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
วัดสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดป่าศรีอภัยวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
วัดป่าศิริธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดหายโศก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6,15
วัดสระประทุมทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
วัดป่าภูธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
วัดหนองกุงศรีวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
วัดศรีสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
วัดป่าสมใจนึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 14
 
วัดป่าสันติธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 14
วัดป่าศรีวิไลย์ (หินตั้ง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 15
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีสถาบันอาชีวศึกษาเปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 1 แห่ง คือ
 
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 แห่ง คือ
 
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าห้วยวังทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 16
 
โรงเรียนบ้านนาแพงนาคำเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 14
 
โรงเรียนบ้านหนองแตง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 15
 
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จำนวน 3 แห่ง คือ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ วัดสามัคคีธรรม (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ วัดฐิติปัญญาราม (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จัดตั้งขึ้นเอง
  มีบริการห้องสมุดประจำตำบลโดยความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีบุญเรือง 1 แห่ง
 
 
 
ด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีหน่วยงานให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง คือ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านศรีวิชัย (สอ.ศรีวิชัย)
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านห้วยหว้า (สอ.ห้วยหว้า)
 
เพื่อให้การบริการรักษาผู้ป่วยได้จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำมีทุกครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558