หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีบุญเรือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
“หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”
คณะผู้บริหาร อบต.ศรีบุญเรือง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีบุญเรือง
www.sribunruang.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
www.sribunruang.go.th
สายตรงนายก
โทร 087-952-0391
1
2
3
 
 
 
  ทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 2 สาย
 
สาย 228 ศรีบุญเรือง - ชุมแพ
 
ทางหลวงชนบท สายศรีบุญเรือง - โนนสัง
  ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย
 
สายศรีโพธิ์ - โคกสูงโคกสวรรค์
 
สายศรีนคร - โคกสูงโคกสวรรค์
 
สายศรีโพธิ์ - ทุ่งโพธิ์ ( ทต.โนนสะอาด)
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองทุกหมู่บ้าน
 
 
 
ลำน้ำพอง น้ำพวย ผ่านบ้านหนองแตง หมู่ที่ 5
 
น้ำพวย ผ่านบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 7
 
ลำน้ำมอ ผ่านบ้านนาแพง หมู่ที่ 4 นาคำเหนือหมู่ที่ 14 ห้วยหว้า หมู่ที่ 3 ห้วยวังทอง หมู่ที่ 16
 
ลำห้วยทราย หมู่ที่ 14 ห้วยหว้าใหญ่ และห้วยหว้าน้อย หมู่ที่ 3, 16
 
หนองขี้เห็น หนองแตง หนองแซง ห้วยวังฮู หนองแฝกงาม หนองบัวน้อย หนองบัวน้อย หนองทุ่ม หนองโอ๊ด หนองกุง เป็นต้น
 
 
  มีแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับพื้นที่ราบเนินสูง แหล่งไม้ใช้สอยและป่าเสื่อมโทรมลาดเอียงจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกลงสู่พื้นที่ราบลุ่มตอนกลางของตำบล ในส่วนสภาพดินมีอยู่ 5 ชุด ประกอบด้วย
 
ชุดดินร้อยเอ็ด พบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ตำบล โดยกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของตำบล เหมาะสำหรับทำนา
 
ชุดดินคล้ายดินร้อยเอ็ด พบมากในตอนกลางของตำบลมีประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดในตำบล เหมาะสำหรับการทำนา
 
ชุดดินโคราช พบบริเวณตอนกลางและทิศใต้ของตำบล มีประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดในตำบล เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่และผลไม้ต่างๆ
 
ชุดดินโพนพิสัย พบมากที่สุดทางทิศตะวันออกของตำบล สภาพดินเป็นลูกคลื่นลอนลาดมีสีน้ำตาลปนเทา ดินล่างมีแดงปนเหลือง เหมาะสำหรับปรับปรุงเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์และป่าชุมชนเพื่อสุขภาพ
 
ชุดดินสะตึก พบมากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล สภาพดินเป็นลูกคลื่นลอดลาด การระบายน้ำดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนป่นทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวสีแดงถึงน้ำตาลแก่ ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558