หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ประจำท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ประจำท้องถิ่น  ครั้งที่  ๑๙ ขึ้นในวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักกฎกติกา มารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน และรวมพลังต้านยาเสพติดในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2561 เวลา 12.01 น. โดย คุณ พิญลักษณ์ วุทธิสิทธิ์

ผู้เข้าชม 172 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558