หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
นภ0023.1/1303 แจ้งดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562  [ 25 ม.ค. 2562 ]   
 
นภ 0023.5/ว 19782 ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดสาวงามเมืองลู่มภู ประจำปี 2562  [ 28 ธ.ค. 2561 ]   
 
นภ 0023.1/ว 7256 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561  [ 25 มิ.ย. 2561 ]   
 
นภ 0023.1/ว 6602 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561  [ 14 มิ.ย. 2561 ]   
 
นภ 74402/323 ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคางานจ้าง  [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
 
นภ 0023.1/ว 309 ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES  [ 6 มิ.ย. 2561 ]   
 
นภ 0023.1/ว 5592 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561  [ 18 พ.ค. 2561 ]   
 
0023.3/ว4851 รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25  [ 30 เม.ย. 2561 ]   
 
นภ 0023.5/ว 222 แจ้ง อปท.รับเช็คเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ต.ค.60-ก.พ.61  [ 23 เม.ย. 2561 ]   
 
นภ 0023.1/ว 4490 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 (ระเบียบวาระที่ 4-5)  [ 19 เม.ย. 2561 ]   
 
นภ 0023.1/ว 4490 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 (ระเบียบวาระที่ 1-3)  [ 19 เม.ย. 2561 ]   
 
นภ 0023.1/ว 14517 เชิญชวนเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล "สะออนหลาย ผ้าไทลุ่มภู"  [ 19 เม.ย. 2561 ]   
 
นภ 0023.1/ว 4356 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561  [ 11 เม.ย. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 

 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2558